Kort fortalt


Ulla er uddannet sygeplejerske fra Aarhus Kommunehospital (som det hed dengang) i 1984 og arbejdede på børneonkologisk afdeling på tidspunktet for sin ulykke.

I marts 1993 væltede Ulla på sin cykel og pådrog sig en hovedlæsion. Hun var indlagt på dels Århus Kommunehospital, neurokirurgisk intensiv afdeling dels på Århus Amtssygehus, ortopædkirurgisk afdeling, hvorfra hun blev udskrevet i januar 1994.

Hun var ved udskrivelsen så dårlig at hun, uden familiens indgriben, ville være blevet anbragt på et plejehjem. Vi besluttede derfor at danne et familiekollektiv med det formål at undgå institutionsanbringelse og at sørge for at Ulla fik den optimale træning såvel fysisk som intellektuel.

På tidspunktet for ulykken var Hammel Neurocenter endnu ikke oprettet.

Ulla var ved udskrivelsen fra hospitalet spået et vegetativt liv uden chance for forbedring.

Ulla blev undervejs i det akutte forløb umyndiggjort - den blev senere ophævet.

Mor Birgit (hjemmegående husmor) og far Kaj (klejnsmed, efterlønner) opgav deres otium og jeg, tvillingesøster Dorthe (sygeplejerske) opgav mit job, for at tage vare på Ulla.

I 1999 fik Ulla tildelt en døgnhjælpeordning - nu BPA ordning.

I 2012 opløste vi familiekollektivet på grund af vores forældres høje alder.

web counter
web counter